Polityka Prywatności e-sklepu

POLITYKA PRYWATNOŚCI E-SKLEPU
WWW.SKLEP.GAPPOLAND.COM

     I.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności e-sklepu ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest GAP food additives Grzegorz Pabis z siedzibą w Łopusznej
  34-432 ul. Adama Mickiewicza 15, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 628-200-93-04.Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach e-sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Definicje zawarte są w Regulaminie dostępnym na stronie www.sklep.gappoland.com.

  II.        CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu zrealizowania umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą. Za zgodą Użytkownika, mogą być przetwarzane również w celach marketingu bezpośredniego związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym e-sklepu, a także dotyczących produktów i usług prezentowanych w e-sklepie.
 2. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.Aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie e-sklepu oraz w Regulaminie e-sklepu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających ze e-sklepu: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w e-sklepie. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest na stronie e-sklepu oraz w Regulaminie.
 6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 7. ODBIORCY DANYCH
 8. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 9. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych produktów.
 10. Dane osobowe Użytkowników (w tym ich adresy e-mail) mogą być także ujawniane przez Sprzedawcę DreamCommerceS.A. z siedzibą w Krakowie 31-231 ul. Bociana 22 NIP: 9452156998, REGON: 121495203, KRS: 0000395171, Sąd Rejonowy dla Krakowa-ŚródmieściaKapitał zakładowy: 2 811 500 zł, który jest dostawcą oprogramowania Shoper, w związku z wykonywaniem przez DreamCommerce S.A. na rzecz Sprzedawcy czynności wynikających z umowy pomiędzy Sprzedawcą a DreamCommerce S.A., umożliwiającej Sprzedawcy korzystanie z narzędzi służących do prowadzenia e-sklepu.

  IV.        PLIKI „COOKIES”

 1. Pliki „cookies” (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający e-sklep). Szczegółowe informacje dot. plików „cookies”, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach „cookies” podczas korzystania przez Użytkownikówz e-sklepu w następujących celach:

(1)  identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w e-sklepiei pokazywania, że są zalogowani,

(2)  zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,

(3)  zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do e-sklepu,

(4)  dostosowywania zawartości strony e-sklepu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron e-sklepu,

(5)  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony e-sklepu.

 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików „cookies”. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików „cookies”. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze e-sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

    V.        PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 3. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do:

(1)  wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub

(2)  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości:

(1)  pisemnie na adres:GAP food additives Grzegorz Pabis ul. Adama Mickiewicza 15
34-432 Łopuszna lub

(2)  pocztą elektroniczną na adres sklep@gappoland.com.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl